Text Size

Biografie

biografieDr. Mohamed Ajouaou, Nederlandse burger van Marokkaanse afkomst. Ik ben geboren op 21 mei 1968 in een dorpje in Beni Said. In 1975 verhuisde ik met mijn familie naar Al Aruit waar ik het basisonderwijs genoot. De middelbare school volgde ik in Nador, een stad 25 km noordelijker. In 1988 ben ik in Fes, 300 km zuidelijker gaan studeren. Mijn vader werkte als gastarbeider in Nederland van 1965 tot 1990. Ik zelf ben in 1991 naar Nederland gekomen. Ik ben vader van drie kinderen.

Professionele levensloop

2011 - heden
Universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2015 ook aan de KU Leuven
2007 - heden
Lid MT Dienst Geesteliijke Verzorging, Hoofd Islamitische geestelijke verzorging bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.  
2012 - 2015
    Sectieleider Centrum Islamitische Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam.
2006 - 2007
Senior beleidsmedewerker en -adviseur integratie bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
1998 - 2006
Tweedelijns Senior adviseur bij de provinciale steunorganisatie Zet Brabant (voorheen Prisma-Brabant).
1997
Docent levensbeschouwelijke vorming aan het Coenecoop College.
1994 - 1995
Jongerenwerker, sociaal-juridisch hulpverlener in Utrecht-West, Utrecht.

Academische vorming

2013
Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), bekwaamheid in het wetenschappelijk onderwijs.
2010
Doctoraat in Sociaal- en Religiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.
1997
Eerstegraads lesbevoegdheid, Levensbeschouwelijke vorming aan de Universiteit Utrecht.
1996
Master Sociaal-culturele opleiding, faculteit Godgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam.
1990
Diplome des Etudes Universitaire Generale Filosofie aan de Universiteit Fes.
1988
Baccalaureaat, Moderne letteren, Lycée Al Matar, Nador.

Opleidingen management en bestuur      

2018-2019
  Leergang Leiderschap in Management. AOG School of Management. 
2017
   Leergang tot coach voor middenmanagers, project- en programmamanagers.
2013
Interdepartementeel Management Leergang, Nsob.
2010
Leerkring Management en Leiderschap bij ROI.
2009
Leergang politieke en bestuurlijke sensitiviteit bij Nsob.
2008
Groei in Leiderschap bij ROI.
1999
Projectmanagement in de non-profit sector bij de Hogeschool Rotterdam.

Cursussen en trainingen

2013
Leergang inspirerend presenteren, ROI.
2002
Stemvorming en theater aan het Centrum voor de Kunsten, Eindhoven.
2001
Beter presenteren aan de Hogeschool Rotterdam.
2001
Adviesrapporten schrijven bij Vergouwen Overduin, Utrecht.
1999
Training adviesvaardigheden bij Gijswijt in Utrecht.

Maatschappelijke nevenfuncties (zie ook hier)

2016 - heden
   Bestuurslid van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.
2014 - heden
Lid Verantwoordingsorgaan ABP pensionfonds
2011 - heden
Lid Raad van Advies Diversiteistland.
2011 - 2013
Lid beoordelingscommissie Nederlands Vlaamse Acreditatieorganisatie
2008 - 2011
Lid van de Commissie Religie in het Publieke Domein (Forum).
2005 - 2011
Bestuurslid van Diwane.
2005
Lid Adviescommissie Opleidingen, Ministerie van Justitie.
1999 - 2003
Bestuurslid Stichting Islamitisch Hoger Onderwijs.
1994 - 1996
Lid van de medezeggenschapsraad van de UvA als afgevaardigde van UNEM.
1994 - 1995
Vrijwillige bezoeker van gedetineerden bij Reklasseringswek te Utrecht.

Honors en Awards

2011
Nominatie voor the Nieuwemoskee Pracht van de Theologie Prijs 2011.
2011
Nominatie book 'Imam achter tralies...’ voor de Nieuwemoskee Pracht van de Theologie Prijs.
2011
Winnaar van de Nieuwemoskee Pracht van de Theologie Prijs 2011 (Beste Nederlandse Moslim Theoloog en beste islamitische theologische publicatie 2001-2011).